X

Kinderen

Begeleiding voor kinderen

Soms zitten kinderen een tijdje niet lekker in hun vel. Mogelijk hebben zij te maken met pesten, last van boze buien of weinig zelfvertrouwen.

Of kunnen ze wel wat hulp gebruiken om te leren omgaan met een huidige situatie of een gebeurtenis die ze hebben meegemaakt. Zoals de scheiding van hun ouders , verlies van een dierbare of zieke in het gezin. Het kan soms ook moeilijk zijn voor kinderen om te gaan met hun eigen gedragsstoornis of die van iemand anders binnen het gezin.

Het is dan fijn wanneer er iemand is die een tijdje met je meeloopt en je hierbij ondersteunt en helpt.

Onze begeleiding beslaat een korte periode. In het algemeen ongeveer 6 tot 10 weken. Individueel of in een klein groepje. Het voordeel van een individuele begeleiding is dat we op maat kunnen werken. We leren meerdere vaardigheden aan, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen opbouwen en opkomen voor jezelf. Tijdens de begeleiding vinden wij het belangrijk om ouders en school te betrekken, want wij doen het samen! En tevens worden de vaardigheden geborgd. Na de begeleiding kan het kind en de ouder(s ) weer verder op eigen kracht.

Het voordeel van begeleiding in een groepje is dat de kinderen veel van elkaar leren. Ook is het fijn om in de groep te merken dat je niet de enige bent die iets moeilijk vindt.

Bovendien kan je in het groepje de geleerde vaardigheden met elkaar oefenen.

Bijvoorbeeld in de sociaalvaardigheidscursus “TOP voor achtste groepers”. De cursus voor de aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen.

Wij proberen hierbij de groepjes zodanig samen te stellen dat ieder kind zich veilig genoeg kan voelen.

Het Opvoedpakket helpt bij:

Bang om fouten te maken, examenvrees, piekergedachten, bang in het donker, sombere gedachten, verlatingsangst, concentratieproblemen, angstige gevoelens, moeite met vrienden maken, bang om ouders verliezen, leren voor jezelf opkomen, scheidingsproblematiek, ADHD, autisme, plannen van huiswerk, leren focussen, leren ontspannen, hoog gevoeligheid, moeite met slapen, omgaan met negatieve gevoelens, omgaan met pestgedrag, zorgen verminderen, vol hoofd ( MatriXmethode), rouwverwerking, omgaan met pubergedrag, omgaan met dwarse peuter, positief opvoeden, communiceren met je kind, dwangmatig gedrag, woedeaanvallen, teruggetrokken gedrag……………………………….

Mail of bel gerust als uw vraag er niet bij staat. Wij denken graag met én voor u mee.

Stuur direct een e-mail
Stuur direct een e-mail

Vergoeding

Het is mogelijk om voor vergoeding van de begeleiding vanuit HeTOPvoedpakket, in aanmerking te komen via uw zorgverzekering.

HeTOPvoedpakket is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheid).
Kijkt u voor het actuele vergoedingen overzicht op de website van de NFG www.de-nfg.nl onder het kopje vergoedingen.

Heeft u hier vragen over neemt u dan contact met ons op.

Vanaf januari 2021 is Caroline van Duuren niet langer meer werkzaam bij Het Opvoedpakket.
U kunt contact opnemen met Elles via elles@opvoedpakket.nl.