X

Cursussen voor ouders

TOP Cursussen voor ouders

Een groot aantal ouders kiest voor een oudercursus.

Omdat het leuk en gezellig is, maar ook effectief blijkt als ouders elkaars ervaringen delen. Je ontvangt van elkaar sociale en emotionele steun. Je voelt je niet zo alleen met de moeite die je hebt met het gedrag van je kind. Je hoort eens van anderen op welk tijdstip hun puber thuis moet zijn na het stappen! Hoe lang hun kind mag computeren. Hoe er mee om te gaan als je kind ‘niks’ lust, nog niet zindelijk is. Als je shag of wiet in zijn kamer vindt………. Hoe maak je zo iets bespreekbaar zonder ruzies en verwijten!

Kortom, je leert niet alleen van de deskundige informatie die wij aanreiken maar ook veel van elkaar.

Het is voor ouderparen belangrijk om deze cursus samen te volgen zodat je thuis met het geleerde aan de gang kan gaan.

Al onze cursussen bevatten voorlichting en informatie, en richten zich op het aanleren van opvoedingsvaardigheden.

Elke cursus kan aangevraagd worden door de kinderopvang, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De cursus wordt dan op locatie gegeven.

 Voor ouders met kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, peuters of pubers, of voor ouders met kinderen die een bepaalde problematiek vertonen (bijvoorbeeld extra druk gedrag).

Misschien voed jij in je eentje je kind(eren) op. Ook ouders die gescheiden zijn kunnen behoefte hebben aan groepsondersteuning of voor het nieuw samengesteld gezin.


1. Peuter in Zicht

Deze cursus is voor ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar.
Peuters zijn lief maar soms lastig, dat weten wij allemaal! De peutertijd is af en toe stormachtig te noemen en je hebt dan veel vragen.

Bij deze cursus krijg je antwoord van ons én andere ouders waardoor de problemen die zijn ontstaan nog goed te verhelpen zijn. Je leert je kind adequaat te steunen, stimuleren en sturen in de dagelijkse opvoedingssituaties, met behoud van jouw eigen waarden.

Deze cursus kan je net dat steuntje in de rug geven dat jij op dat moment hard nodig hebt.


2. Opvoeden en Zo

Deze cursus is voor ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Kinderen maken het de ouders niet altijd even gemakkelijk. Daardoor ervaart men de opvoeding soms als moeilijk en zwaar. Vooral wanneer je kind gedrag laat zien dat echt onacceptabel is, en je zoon of dochter niet luistert. Je kunt je machteloos, geïrriteerd en zelfs boos voelen. Als ouders kan je dan een negatief beeld over je kind ( maar ook over jezelf) krijgen en er  ‘niets goeds’ meer van verwachten. Kinderen kunnen dan een negatief zelfbeeld ontwikkelen en inderdaad niets meer goed doen……….

Om deze negatieve spiraal te doorbreken en om weer plezier met elkaar te krijgen en de leuke dingen van je kind te kunnen zien, kan het fijn zijn om deze cursus te gaan volgen.

Met deskundige begeleiding en de ervaringen van andere cursisten kan je er ná deze cursus weer tegenaan. Je hebt geoefend met elkaar tijdens de cursus en thuis ga je samen aan het werk. Je wordt je ervan bewust dat je zelf het lastige gedrag van je kind kan beïnvloeden en bijsturen. Het bevordert jullie relatie, de sfeer in huis, wat weer ten goede komt voor een gezonde ontwikkeling van je kind.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 2 ½ uur.

De cursus zal regelmatig worden aangeboden en bij voldoende deelname starten.

 

3. Beter omgaan met pubers

Deze cursus is voor ouders en andere opvoeders met kinderen in de leeftijd
van 10 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar.

Als ouders sta je voor de belangrijke taak om je kind op te voeden in een snel veranderende samenleving. Voor alle ouders geldt dat je je kind moet opvoeden in een maatschappij die veranderd is vergeleken met die van jouw eigen jeugd. Dat maakt het lastig om je kind te kunnen blijven ‘volgen’. Daarom is het belangrijk om met je kind in gesprek te blijven, te weten wat in haar of hem leeft. Een goede relatie en open sfeer zijn daarvoor onontbeerlijk. En die schort er weleens aan. De brutale mond en geveinsde onverschilligheid van je zoon of dochter maakt het soms niet gemakkelijk voor je om aardig te doen en geduld te bewaren.

Deze cursus biedt je inzicht in de ontwikkeling van een puber. Wat maakt jouw kind door in de puberteit? De puberteit is een belangrijke overgangsfase van jeugd naar volwassenheid waarin je kind met zichzelf wordt geconfronteerd, en voor verschillende specifieke ontwikkelingstaken komt te staan. Pubers stellen zich vragen als ‘Wie ben ik’, waar wil ik bij horen, wat wil ik ná school? Hoe ga je als ouders om met bijvoorbeeld (overmatig) drank- en drugsgebruik?

Door meer over pubers te weten en hun gedrag te begrijpen ben je beter voorbereid op de puberteit. Het kan een roerige periode worden waarbij je een steuntje van buitenaf goed kan gebruiken.

Onze ervaring is dat ouders in deze cursus ook werkelijk steun en herkenning bij elkaar vinden. Er wordt veel gelachen en soms een traantje gelaten. Ervaringen rijker en met meer kennis ga je samen vol zelfvertrouwen de puberteit van je kind door. Je ziet weer de mooie en leuke kanten van je kind en hij of zij die van jou! Je blijft met elkaar in gesprek.

Deze cursus wordt regelmatig aangeboden voor de ouders in de gemeente Drechterland. Vraag hiernaar op de school van uw kind in deze gemeente.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@opvoedpakket.nl.

Meld je nu aan
Meld je nu aan

Vergoeding

Het is mogelijk om voor vergoeding van de begeleiding vanuit HeTOPvoedpakket, in aanmerking te komen via uw zorgverzekering.

HeTOPvoedpakket is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheid).
Kijkt u voor het actuele vergoedingen overzicht op de website van de NFG www.de-nfg.nl onder het kopje vergoedingen.

Heeft u hier vragen over neemt u dan contact met ons op.

Vanaf januari 2021 is Caroline van Duuren niet langer meer werkzaam bij Het Opvoedpakket.
U kunt contact opnemen met Elles via elles@opvoedpakket.nl.